3a. Raba elu. Paunküla maastikukaitseala 14.10.2016

2b. avastades meeli 17.10.2016

3c. loomariik 21.10.2016

9b. toidu tulevik 21.10.2016

6b. Põhja-Eesti pankrannik 21.10.2016

6c. Mereprogramm 21.10.2016

NOVEMBER

4d. Mets kui kooslus - metsa varjatud elu 14.11.2016

9a. Töötuba "Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud näokreemi näitel "16.11.2016

9b. Töötuba "Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud näokreemi näitel "16.11.2016

9c. Töötuba "Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud näokreemi näitel "16.11.2016

8c. Taimede viljad ja nende levimine 17.11.2016

7a. loodus ja loovus 21.11.2016

7b. loodus ja loovus 22.11.2016

7c. toidu tulevik 22.11.2016

5b. toataimed ja tarbetaimed 23.11.2016

5c. toataimed ja tarbetaimed 24.11.2016

6a. ilm ja kliima 28.11.2016

1b. Koduloom ja tema olulisus 29.11.2016

DETSEMBER

9c. toidu tulevik 01.12.2016

aprill

9c. Rännak tuhande lauka maal

8.b Rännak tuhande lauka maal 19.04.17

mai

8a. Rännak tuhande lauka maal 12.05.17

7.a Rännak tuhande lauka maal - 24.05.2017

7.b Rännak tuhande lauka maal- 02.06.2017

Rännak tuhande lauka maal

TUNNID TERVISEST. ERINEVAD KLASSID. TERVE AASTA VÄLTEL.

2017

Puhta Vee teemapark, MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt programmi "Veetarga retk puhta vee tekkekohas" - 4.c klass (11.10.2017)

12.10.2017 viisin läbi üldistava tunni teemal "Muld kui elukeskkond". Rõhk oli pandud Eesti mullale, eriti Eesti rahvusparkide mullale. Eesmärk oli näidata mulla ajaloolist tekkimist .Kliima mõjutas mulla tekkimist ja organismid kujundasid eriseoseid, mis on iseloomulikud Eesti olude jaoks.

 

Loodusõpetaja Svetlana Stupina

20.10.2017 – Kumu  Kunstimuuseum (4.c klass) 20.oktoobril  2017.aastal

Puhta Vee teemapark, MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt programmi "Veetarga retk puhta vee tekkekohas" - 4.c klass (11.10.2017)

JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMISE NÄDALA VEEBIVIKTORIIN

(21.11.2017)

Keskkonnaamet kutsus õpilasi panema proovile oma teadmised jäätmetekke vähendamise nädala veebiviktoriinis.

Meie kooli õpilased osalesid selles viktoriinis 21.novembril 2017.aastal. Viktoriin toimus  eesti keeles.

Õpilased  uurisid:

1) mis on üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal;

2) mida tähendab jäätmekäitluse hierarhia;

3) milline on jäätmeteke Eestis;

4) jäätmete sortimise ja pakendite kohta;

5) toidujäätmete ja kompostimise kohta;

6) mida kompostrisse panna ja mida mitte panna;

7) mida arvata jäätmete põletamisest;

8) mis on ohtlikud jäätmed ja kuhu need viia;

9) mida tähendab tootjavastustus;

10) millist infot annavad ohupiktogrammid.      

Sellest veebiviktoriinist võtsid osa  7.-9. klasside õpilased neljaliikmeliste võistkondadega.
             

Elurikkus ja loodus

Söödavad ja mürgised seened (eesti keele tund)

12.12.2017  (4 -2 rühm)

Õpetaja Svetlana Todorovskaja

Elurikkus ja loodus

Seened (kunstiõpetuse tund)

12.12.2017  (4.b klass)

Õpetaja Dariya Kulakova

Elurikkus ja loodus

Mahepõllumajanduse õppepäev

Saidafarmi külastus

30.11.2017 

Õpetaja Svetlana Stupina

Elurikkus ja loodus

Puhta Vee teemapark, MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt programmi "Veetarga retk puhta vee tekkekohas" - 4.a klass (13.12.2017)

Energia avastuskeskus

Töötuba "Kliimamuutused"

5.a klass (11.12.2017)

Energia avastuskeskus

Töötuba "Kliimamuutused"

5.b klass (15.12.2017)

Elurikkus ja loodus

Metsamõisa Metsapark - 4.b klass (13.12.2017)

Elurikkus ja loodus Koolis oli korraldatud joonistuste- (1.-5.kl) ja plakatite (6.- 9.kl)  võistlus “Minu Eesti”. See konkurss oli pühendatud Eesti Vabariigi 100.sünnipäevale.

Vesi. Lennusadam. Muuseumitund "Kiirteed ookeanis" - 2.c klass (23.02.2018)

Elurikkus ja loodus (09.03.2018)

Meri ja rannik Veebruar 2018 Veebruaris toimus loodusõpetuse tund 6. b klassis teemal "Läänemeri". Õpilased uurisid ja joonistasid Läänemere loomastikku ja taimestikku.

Tervis ja heaoluOktoober 2017 – mai 20187.klassi õpilased osalevad  projektis "Reaalained reaalelus" koos õpilastega Tallinna Vene Lütseumist.

Tervis ja heaolu21.02.2018"Reaalained reaalelus" projekt koos õpilastega Tallinna Vene Lütseumist

Tervis ja heaolu (7.03.2018) Rakvere Politseimuuseumi külastamine

Tervis ja heaolu Tondiraba Jäähalli külastamine (veebruar – märts 2018)

Kooli töörühma liikmed Rohelise lipu juures(aprill 2018)

Kooli töörühma liikmed Rohelise Kooli stendi  juures(aprill 2018)

Vesi. Lennusadam. Muuseumitund "Kiirteed ookeanis" 3.c klass (11.04.2018)

Vesi. Lennusadam. Muuseumitund "Kiirteed ookeanis" 3.c klass (11.04.2018)

Elurikkus ja loodus (12.04.2018) Nõmme Loodusmaja Programm: "Loomariik" 1.c klass

Elurikkus ja loodusNõmme Loodusmaja Programm: "Loomariik"2.b klass (18.04.2018)

Tervis  ja  heaoluRohelise  Kooli  töörühma  liikmed  Tervisenõukogu  stendi  juures  (aprill 2018)

Meri ja rannikMTÜ Lahemaa Ökoturism"Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule"9.c klass (20.04.2018)

Elurikkus ja loodusTallinna Vene MuuseumMuuseumitund  „Imeline Peipsimaa“4.c klass (18.04.2018)

Tervis  ja  heaolu

2017/18.õppeaasta  jooksul  toimusid  klassitunnid  teemadel:

“Õpilaste hügieen”, “Alkoholi ja tubaka mõju organismile”, “Värske õhk!”, ”Tervislik toitumine”, “Esmaabi  koolilastele”, “Leiva ajalugu. Leiva kasulikud mõjud”, “Õige rüht”, “Nägemine”, “Terved hambad”, “Õige kehahoiak – inimese tervise ja ilu võti”, “Tüdrukute puberteet”, «Ettevalmistused ohutuks suveks: tõrjutud entsefaliit ja vaktsineerimine» jne

 

Klassitunnid toimusid medõe Jelena Lebedeva juhendamisel, teda aitasid Rohelise Kooli liikmed.

Tervis  ja  heaolu

Tervis  ja  heaolu  (09.05.2018) Klassijuhatajatund teemal „Lühiülevaade diabeedist ja esmaabist" (4.c klass). Õpilastega vestles Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu esindaja.

Elurikkus  ja  loodus Nõmme  Loodusmaja  Programm: "Loomariik" 1.b klass  (09.05.2018)

Elurikkus  ja  loodus Nõmme  Loodusmaja  Programm: "Loomariik" 1.a klass  (10.05.2018)

Energia.  Muuseumitund.6.c klass  (14.05.2018)