rohelise kooli põhimõtted:

1.Kindlustada, et Rohelise Kooli liikmed, õppeasutuse õpilased ja töötajad  on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.

 

2. Julgustada osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid  ja sekkuma igapäevaelus  ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse     tegevusega.

 

3. Innustada osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.

 

4. Läbi viia rohkem õppeekskursioone ja üritusi, mille käigus viiakse läbi praktilisi, teoreetilisi ja uurimuslikke tegevusi.

 

5. Toetada osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.

 

6. Innustada õppeasutuse töötajaid ja õpilasi  mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.

 

7. Innustada osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.

 

8. Innustada Rohelise Kooli liikmeid  jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.

9. Kindlustada, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.