tagasiside õpetajatelt:

3B:

"Ekskursioon oli vahva. Lapsed kordasid õpitu teemadel mets, soo, metsa- ja sootaimed ning loomad. Ekskursioon toimus mängulises vormis. Lapsed said teada palju uusi sõnu eesti keeles ning kinnitasid neid. See oli kontrollitud ekskursiooni lõpus, kui toimus mäng. Kõikidele lastele meeldis see ekskursioon väga. Suured tänud meie juhile. Lõbus ja jutukas neiu, kes laste abiga õppis venekeelseid sõnu. Suured tänud korraldajatele! ".

3A:

"3A klassi õpilastele meeldis ekskursioon väga. Oli hästi planeeritud ning korraldadtud, teema oli lähtuvalt õppekavale. Lapsed huviga kuulasid, vaatlesid, tegid praktilist tööd. Sooviksime projekti jätkuvust".

7A:

"Ekskursioon meeldis väga! Giidid rääkisid huvitavalt, saime ka uut infot teada"

4c klass 11.10.2017   

                                                                                                     Puhta Vee teemapark, MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt programmi "Veetarga retk puhta vee tekkekohas"

   

Õpilased tutvustasid Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale. Lastele meeldis õppeekskursioon väga. Lapsed said teada palju uusi sõnu eesti keeles ning kinnitasid neid.

20.10.2017 – Kumu  Kunstimuuseum (4.c klass)

20.oktoobril  2017.aastal käisid 4.c klassi õpilased  koos klassijuhataja Svetlana Todorovskajaga õppeekskursioonil Kumu muuseumis. Seal toimus muuseumitund teemal „Võlujälg“. Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leiti koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, mida kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Tunnis lahendati ka mõistatusi ja arutati, kas tegemist on kodu- või metsloomadega. Õpilased tutvusid muuseumi sisustuse ja väljapanekuga, täitsid töölehti. Pärast saalitundi läksid ateljeesse võlujälge tegema.  Kõik koolilapsed olid selle õppeekskursiooniga väga rahul.

                            4.c klassijuhataja Svetlana Todorovskaja

Elurikkus ja loodus

Metsamõisa Metsapark - 4.a klass (13.12.2017)

 

4.a  ja 4.b klasside õpilased koos klassijutajatega  olid 13.12.2017 Metsamõisa Metsapargis. Õpilased tegid jalutuskäiku metsas, nad said teada metsloomade ja lindude elust talvel, otsisid metsloomade jälgi.

 

Lapsed tegid pesakaste karpidest ja jõuluehteid käbidest. Lastele meeldis õppeekskursioon väga.

4.a klassijuhataja Svetlana Tsabijeva